Τίτλος σελίδας: L2 high five kamaloka Recovery account HF Part5 🚭 Top Server Mad PVP x1000 Greek Classic PTS

RPG Lineage 2 classic reddit lineage high five

Παίκτες:
  • 01 CorteZ
  • 02 Usagi
  • 03 Fr0sT
  • 04 Chunya
  • 05 xBocTuk
  • 06 Суслик
  • 07 Fru1ty
  • 08 RuNi
  • 09 Мрак
  • 10 CaHcei

Ssq:
Αυγή   34.47%
Σούρουπο   65.53%
Ημέρα  12