عنوان صفحه: L2 squad clan skills Account HighFive5 🏁 L2 Server Zavod x1 Persian Classic PTS

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

بازیکنان:
  • 01 3ae6y4ka
  • 02 ShveD
  • 03 GoToHell
  • 04 JeniferPopez
  • 05 jurik87
  • 06 French
  • 07 Dzho
  • 08 Jptr
  • 09 AEF
  • 10 zolushka

Ssq:
سحر   99.4%
غروب   0.6%
روز  10