Τίτλος σελίδας: L2 high five server files HighFive 🎠 Servers NewWorld Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - GoldenStark.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Dismall 169D. 13H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
2 42 323D. 20H. 2023-Jan-15 Titan -
3 DevouringPlague 43D. 21H. 2024-Jun-18 Soultaker -
4 la2pp 68D. 3H. 2024-Jun-18 Hierophant -
5 Bapuc 15D. 23H. 2024-Mar-02 Mystic Muse -
6 xxBEDMANxx 79D. 19H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
7 FroggyDream 46D. 7H. 2024-Jun-18 Trickster -
8 Allnot4u 222D. 18H. 2024-Jun-18 Titan -
9 Margery4 195D. 2H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
10 dance4 193D. 4H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
11 JohnSnow4 130D. 6H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
12 lMantana 22D. 14H. 2024-Jun-18 Sword Muse -
13 X5SVS 96D. 3H. 2024-Jun-17 Sword Muse -
14 Pro100d0d 37D. 6H. 2024-Jun-18 Soultaker -
15 xxNPCxx 55D. 3H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
16 Drea 65D. 11H. 2024-Jun-18 Phoenix Knight -
17 ChargerSRT 40D. 7H. 2024-Jun-18 Doombringer -
18 Proteyc 183D. 17H. 2023-Jan-15 Cardinal -
19 Darkona 100D. 20H. 2023-Jan-15 Soultaker -
20 necr4 67D. 13H. 2024-Jun-18 Soultaker -
21 Catok4 58D. 4H. 2024-Jun-18 Arcana Lord -
22 Smailboss 107D. 8H. 2024-Apr-13 Fortune Seeker -
23 Vopohka 71D. 3H. 2022-Dec-23 Evas Saint -
24 bish4 92D. 8H. 2024-Jun-18 Cardinal -
25 Roinus 36D. 4H. 2024-Jun-18 Titan -
26 UBad 49D. 20H. 2023-Jan-15 Grand Khavatari -
27 Stopocka 117D. 0H. 2023-Jan-15 Sword Muse -
28 Wrl 93D. 6H. 2023-Jan-15 Arcana Lord -
29 Lipp 63D. 8H. 2022-Oct-27 Hierophant -
30 ItsShowTime 106D. 2H. 2024-Jun-17 Titan -
31 Renamed321443 117D. 16H. 2024-May-05 Spectral Dancer -
32 SalubeRx5 159D. 11H. 2023-Jan-10 Hierophant -
33 BikeDernon 39D. 13H. 2023-Jan-15 Shillien Templar -
34 zTIRz 234D. 16H. 2024-Jun-18 Grand Khavatari -
35 AStark 24D. 9H. 2024-Jun-18 Titan -
36 IgritS 23D. 6H. 2024-Jun-18 Titan -
37 JohnSnow5 23D. 19H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
38 song5 27D. 5H. 2024-Jun-18 Sword Muse -
39 necr5 24D. 3H. 2024-Jun-18 Soultaker -
40 Belucci4 22D. 14H. 2024-Jun-18 Shillien Saint -
41 Beldibi 24D. 18H. 2024-Jun-18 Titan -
42 song6 20D. 13H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
43 johnsnow6 22D. 23H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
44 Belucci5 21D. 8H. 2024-Jun-18 Shillien Saint -
45 necr6 22D. 14H. 2024-Jun-18 Soultaker -
46 margery5 24D. 11H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
47 margery6 24D. 12H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
48 BudaPower 22D. 11H. 2024-Jun-18 Titan -
49 margery7 24D. 13H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
50 margery8 22D. 11H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
51 margery9 19D. 10H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
52 margery0 17D. 16H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
53 johnsnow7 21D. 17H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
54 johnsnow8 20D. 4H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
55 johnsnow9 17D. 15H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
56 johnsnow0 18D. 17H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
57 Brexit 19D. 16H. 2024-Jun-18 Titan -
58 BoostUp 18D. 1H. 2024-Jun-18 Titan -
59 bish5 23D. 9H. 2024-Jun-18 Cardinal -
60 bish7 20D. 17H. 2024-Jun-18 Cardinal -
61 bish8 17D. 17H. 2024-Jun-18 Cardinal -
62 bish9 16D. 18H. 2024-Jun-18 Cardinal -
63 dance5 28D. 14H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
64 song7 22D. 1H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
65 necr7 23D. 5H. 2024-Jun-18 Soultaker -
66 xNPC 16D. 3H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
67 song8 20D. 10H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
68 necr8 22D. 11H. 2024-Jun-18 Soultaker -
69 dernon2 12D. 12H. 2023-Jan-15 Shillien Templar -
70 xBed 17D. 3H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
71 song9 17D. 13H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
72 necr9 23D. 10H. 2024-Jun-18 Soultaker -
73 song0 16D. 2H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
74 necrb 18D. 4H. 2024-Jun-18 Soultaker -
75 Dabos 30D. 10H. 2024-Jun-18 Titan -
76 Salena4 29D. 19H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
77 adrianna4 31D. 23H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
78 lilly4 25D. 20H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
79 davos4 35D. 3H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
80 Maister4 33D. 19H. 2024-Jun-18 Soultaker -
81 Ashai 11D. 21H. 2024-Jun-18 Titan -
82 Salena5 11D. 10H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
83 adrianna5 20D. 1H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
84 lilly5 11D. 0H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
85 davos5 13D. 16H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
86 Maister5 14D. 0H. 2024-Jun-18 Soultaker -
87 Faaa 11D. 17H. 2024-Jun-18 Titan -
88 Salena6 10D. 21H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
89 adrianna6 17D. 1H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
90 lilly6 9D. 23H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
91 davos6 11D. 10H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
92 Maister6 11D. 15H. 2024-Jun-18 Soultaker -
93 Monero 10D. 15H. 2024-Jun-18 Titan -
94 LBRY 9D. 12H. 2024-Jun-18 Titan -
95 Bcoin 7D. 8H. 2024-Jun-18 Titan -
96 Bcash 8D. 16H. 2024-Jun-18 Titan -
97 Salena7 9D. 22H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
98 adrianna7 15D. 18H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
99 lilly7 9D. 19H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
100 davos7 10D. 20H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
101 Maister7 11D. 1H. 2024-Jun-18 Soultaker -
102 Salena8 9D. 5H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
103 lilly8 8D. 9H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
104 davos8 9D. 13H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
105 Maister8 9D. 17H. 2024-Jun-18 Soultaker -
106 Maister9 7D. 16H. 2024-Jun-18 Soultaker -
107 Maister0 6D. 21H. 2024-Jun-18 Soultaker -
108 davos9 7D. 9H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
109 davos0 8D. 1H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
110 lilly9 6D. 18H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
111 lilly0 7D. 9H. 2024-Jun-18 Swordsinger -
112 Salena9 6D. 18H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
113 Salena0 8D. 2H. 2024-Jun-18 Doomcryer -
114 beemol 16D. 3H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
115 adrianna8 14D. 8H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
116 mary4 14D. 19H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
117 giulia4 13D. 14H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
118 AcidDrop 29D. 15H. 2022-Jun-05 Fortune Seeker -
119 TempleKnights 54D. 15H. 2022-May-22 Titan -
120 Accolb 130D. 13H. 2024-Jun-18 Hierophant -
121 Accros 29D. 8H. 2024-Jan-28 Titan -
122 BikeDemon15 236D. 2H. 2023-Jan-15 Spectral Dancer -
123 song4 138D. 1H. 2024-Jun-18 Sword Muse -
124 Baffkko 234D. 21H. 2023-Jan-15 Doomcryer -
125 Dim4ixa 167D. 18H. 2023-Jan-15 Doomcryer -
126 Confederat 187D. 5H. 2024-Jun-14 Doomcryer -
127 Hokmun 131D. 6H. 2024-Jun-14 Spectral Dancer -
128 Baragun 143D. 21H. 2024-Jun-14 Hierophant -
129 WhiteOrk 109D. 14H. 2024-Jun-14 Grand Khavatari -
130 xSkilx 17D. 3H. 2024-Jun-18 Grand Khavatari -
131 RadistkaKetsy 29D. 16H. 2022-Apr-29 Dreadnought -
132 Teon4 9D. 20H. 2024-Apr-13 Sagittarius -
133 alexis4 11D. 22H. 2024-Jun-18 Evas Saint -
134 Wind4 10D. 20H. 2024-Apr-13 Storm Screamer -
135 lSkill 15D. 3H. 2024-Jun-18 Shillien Templar -
136 iSkili 15D. 11H. 2024-Jun-17 Spectral Dancer -
137 Burelom42 49D. 13H. 2023-Jan-15 Titan -
138 Topor42 46D. 23H. 2023-Jan-15 Titan -
139 Patrisia4 5D. 10H. 2024-Apr-13 Dominator -
140 HarryPP1 6D. 16H. 2024-Jan-22 Titan -
141 xLabaDoD 11D. 10H. 2024-Jan-22 Soultaker -
142 Arrigo 1D. 1H. 2023-Dec-31 Gladiator -
143 xDoDPower1 4D. 18H. 2024-Jan-16 Soultaker -
144 zorkz 6D. 20H. 2024-Jun-18 Titan -
145 WarGrim 51D. 0H. 2024-May-22 Dreadnought -
146 varlamiiie 13D. 5H. 2024-Jun-17 Shillien Saint -
147 TyrionL 247D. 16H. 2024-Jun-18 Fortune Seeker -
148 KtoZdecb 52D. 6H. 2022-Dec-10 Grand Khavatari -
149 UltraKiller 359D. 20H. 2024-Jun-18 Titan -
150 iSpearMaster 31D. 13H. 2024-Jun-13 Dreadnought -
151 X5Kot 67D. 5H. 2024-Jun-04 Arcana Lord -
152 Merged047817 77D. 14H. 2022-Mar-07 Doomcryer -
153 Starx 18D. 19H. 2024-Jun-03 Dreadnought -
154 PEHAx15 93D. 9H. 2022-Oct-16 Archmage -
155 Pupka 86D. 23H. 2023-Jan-13 Evas Saint -
156 kenos 12D. 14H. 2022-Apr-29 Doomcryer -
157 ShuffleDancer 195D. 8H. 2024-Jun-18 Spectral Dancer -
158 lDeviantl 47D. 22H. 2023-Nov-17 Shillien Templar -
159 CaMoroN 56D. 12H. 2019-May-02 Arcana Lord -
160 X5PP 17D. 23H. 2024-May-25 Hierophant -
161 Sasaliti 59D. 1H. 2024-Jun-17 Dominator -
162 Congrev 21D. 16H. 2024-Jun-15 Titan -
163 Pro1OOMM 24D. 10H. 2024-Jun-17 Mystic Muse -
164 oOFoxyOo 51D. 23H. 2023-Jan-13 Sword Muse -
165 QbingoQ 8D. 9H. 2024-May-10 Evas Saint -
166 Bossun 48D. 3H. 2022-Feb-17 Grand Khavatari -
167 SzH 22D. 19H. 2024-Jun-16 Grand Khavatari -
168 Merff 11D. 8H. 2024-Apr-13 Elemental Master -
169 Tealc4 17D. 19H. 2024-Jan-09 Adventurer -
170 HarryPP 29D. 23H. 2024-Jun-13 Titan -
171 MEAKOH 8D. 10H. 2024-May-25 Evas Templar -
172 PrimusP 57D. 13H. 2023-May-28 Hierophant -
173 ScarOnTheHeart 5D. 7H. 2023-Jan-05 Sagittarius -
174 X5Gnom 20D. 6H. 2024-Jun-18 Maestro -
175 SkazDm 12D. 5H. 2022-Aug-03 Storm Screamer -
176 PK10 7D. 11H. 2024-Apr-13 Phoenix Knight -
177 RecycleBin 113D. 6H. 2022-Oct-24 Wind Rider -
178 0lHl0 57D. 1H. 2023-Jan-10 Judicator -
179 RASHWILD 26D. 5H. 2022-Apr-29 Judicator -
180 CamarroSS 8D. 20H. 2024-Jun-18 Judicator -
181 WTF69 108D. 21H. 2024-Jan-04 Judicator -
182 Renamedh225642x 1D. 20H. 2024-Jan-07 Elemental Master -
183 Silkes 0D. 7H. 2024-Feb-03 Abyss Walker -
184 RubyBoost 0D. 13H. 2023-Jan-13 Shillien Saint -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GoldenStark Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 Pensa
  • 07 SickMind
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 LeoDaVinchi

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα