Τίτλος σελίδας: Lineage 2 x7 HighFive ♻ Server L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - KkLlAaNn.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 lNancyl 92D. 5H. 2024-Jul-05 Spectral Dancer -
2 lSidl 297D. 2H. 2024-Jul-18 Sword Muse -
3 MikroOrc 337D. 21H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker +
4 MACTEPkey 182D. 12H. 2024-Jul-19 Adventurer -
5 XH9lIIIAX 161D. 5H. 2024-Jul-07 Titan -
6 xH9lIIIKAx 72D. 7H. 2024-Jun-23 Evas Saint -
7 GGQQ2 139D. 3H. 2024-Jul-15 Soultaker -
8 r36 119D. 0H. 2024-Jul-15 Mystic Muse -
9 Mypeno4ek 132D. 23H. 2024-Jul-19 Arcana Lord -
10 Naina 303D. 23H. 2024-Jul-19 Doomcryer -
11 Okpuk 90D. 23H. 2024-Jul-19 Mystic Muse -
12 Epka 47D. 12H. 2024-Jul-19 Titan -
13 r0ee 210D. 2H. 2024-Jul-17 Evas Saint -
14 Skripa4ka 65D. 22H. 2024-Jul-19 Soultaker -
15 tankU4 183D. 8H. 2024-Jul-19 Shillien Templar -
16 KynoJl 160D. 0H. 2024-Jul-19 Soultaker -
17 MpMppp 125D. 4H. 2024-Jul-18 Arcana Lord -
18 Bluzka 20D. 1H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
19 xZAZAx 86D. 1H. 2024-Jul-19 Titan -
20 MrBluz 126D. 13H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
21 MpMp 36D. 21H. 2024-Jul-19 Arcana Lord -
22 Dalyda 123D. 6H. 2024-Jul-19 Shillien Templar -
23 4epHoTa 38D. 20H. 2024-Jul-19 Soultaker -
24 ΗμέραHepuc 35D. 19H. 2024-Jul-19 Titan -
25 lVloHa 8D. 4H. 2024-Jul-19 Titan -
26 BladyMary 10D. 14H. 2024-Jul-19 Titan -
27 KxaJlDporo 16D. 10H. 2024-Jul-19 Titan -
28 Apb9l 12D. 10H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
29 lvluO 33D. 16H. 2024-Jul-19 Grand Khavatari -
30 DoHHaPo3a 56D. 10H. 2024-Jul-19 Evas Saint -
31 lBluzl 41D. 14H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
32 EBreHu9l 22D. 18H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
33 CaHDoP 21D. 4H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
34 WJuK 15D. 22H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
35 CMuTT 17D. 1H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
36 reHdaJlbqp 16D. 9H. 2024-Jul-19 Evas Saint -
37 HukuTTa 17D. 21H. 2024-Jul-19 Grand Khavatari -
38 Curypg 7D. 18H. 2024-Jul-19 Hell Knight -
39 AeJluTa 48D. 19H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
40 CeMM 11D. 4H. 2024-Jul-19 Evas Saint -
41 BoJlaHg 18D. 21H. 2024-Jul-19 Evas Saint -
42 A3a3eJlJlo 18D. 19H. 2024-Jul-19 Shillien Saint -
43 DuMuyPr 62D. 0H. 2024-Jul-19 Shillien Templar -
44 EJlu3a6eT 52D. 21H. 2024-Jul-19 Sword Muse +
45 E1MiRa 28D. 16H. 2024-Jul-18 Evas Saint -
46 DyPuMaP 26D. 3H. 2024-Jul-18 Soultaker -
47 6a9lDepka 56D. 22H. 2024-Jul-15 Shillien Templar -
48 Energ1zerR 23D. 7H. 2024-Jul-15 Shillien Saint -
49 KoJloM6uHa 30D. 7H. 2024-Jul-18 Soultaker +
50 DoHryaH 19D. 17H. 2024-Jul-15 Evas Saint -
51 Pla41Do 82D. 8H. 2024-Jul-19 Sword Muse -
52 4eJleHTaHo 27D. 11H. 2024-Jul-15 Shillien Templar -
53 Mopu 23D. 4H. 2024-Jul-15 Evas Saint -
54 CaMMeP 26D. 19H. 2024-Jul-19 Evas Saint -
55 ShaNgRi1a 24D. 20H. 2024-Jul-17 Evas Saint -
56 KrezyLedy 24D. 19H. 2024-Jul-15 Soultaker -
57 Dporo 32D. 19H. 2024-Jul-19 Titan -
58 DaHueJlb 20D. 20H. 2024-Jul-15 Shillien Templar -
59 KaTaJla 20D. 15H. 2024-Jul-15 Shillien Templar -
60 AdB0kaT 18D. 22H. 2024-Jul-19 Shillien Templar -
61 PyX 19D. 23H. 2024-Jul-19 Soultaker -
62 Mer3oTa 92D. 22H. 2024-Jul-19 Shillien Templar -
63 iAPJlEkuH 19D. 1H. 2024-Jul-19 Soultaker -
64 Fuk0 16D. 1H. 2024-Jul-18 Soultaker -
65 Saute 46D. 3H. 2024-Jul-14 Doombringer -
66 IIoXyXoJlb 9D. 18H. 2024-Jul-14 Shillien Templar -
67 FeHu4ka 9D. 14H. 2024-Jul-14 Soultaker -
68 MaJloBuTa 9D. 12H. 2024-Jul-14 Soultaker -
69 IIuIIeLL 6D. 15H. 2024-Jul-17 Sword Muse -
70 yncc 7D. 18H. 2024-Jul-18 Titan -
71 K1ki 4D. 22H. 2024-Jul-16 Spectral Dancer -
72 ynccc 4D. 21H. 2024-Jul-18 Grand Khavatari -
73 HaXyXoJlb 7D. 13H. 2024-Jul-14 Shillien Templar -
74 0pu0H 10D. 1H. 2024-Jul-14 Shillien Templar -
75 A1ise 4D. 9H. 2024-Jul-18 Trickster -
76 lvlepu 8D. 5H. 2024-Jul-18 Evas Saint -
77 1eu1a 7D. 16H. 2024-Jul-16 Shillien Saint -
78 cyc1uk 9D. 13H. 2024-Jul-15 Soultaker -
79 Pear1 10D. 14H. 2024-Jul-16 Soultaker -
80 6alllka 16D. 6H. 2024-Jul-16 Shillien Templar -
81 Gy1chatay 7D. 6H. 2024-Jul-15 Soultaker -
82 4u44o1uHa 23D. 0H. 2024-Jul-15 Spectral Dancer -
83 GQQQ1 156D. 2H. 2024-Jul-15 Archmage -
84 Katt6 22D. 4H. 2024-Jul-19 Cardinal -
85 Neoppa 384D. 21H. 2024-Jul-19 Doomcryer -
86 INancyI 228D. 2H. 2024-Jul-06 Spectral Dancer -
87 Lakk1 7D. 15H. 2024-Jul-14 Arcana Lord -
88 raBpoIII 18D. 22H. 2024-Jul-19 Hierophant -
89 IIaHHo4ka 10D. 16H. 2024-Jul-17 Doomcryer -
90 HalfTiger 262D. 9H. 2024-Jul-01 Sword Muse -
91 chuaru 261D. 7H. 2024-Jun-15 Cardinal -
92 Cepce9l 16D. 16H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
93 Bblxyxo1b 7D. 7H. 2024-Jul-14 Hierophant -
94 x6ereMoTx 24D. 18H. 2024-Jul-19 Arcana Lord -
95 BlueHearT 23D. 10H. 2024-Jul-15 Hierophant -
96 JlaePT 40D. 11H. 2024-Jul-15 Hierophant -
97 TANK66 41D. 22H. 2024-Jul-19 Hell Knight -
98 FuR1ya 12D. 19H. 2024-Jul-15 Arcana Lord -
99 MapuoT 7D. 11H. 2024-Jul-14 Doomcryer -
100 K1auDia 65D. 5H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
101 MaM3e1b 7D. 12H. 2024-Jul-18 Doomcryer -
102 PT14ka 7D. 7H. 2024-Jul-14 Hierophant -
103 EllaRiya 19D. 18H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
104 KuNzO 15D. 19H. 2024-Jul-19 Hierophant -
105 SuzyWong 39D. 5H. 2024-Jul-18 Hierophant +
106 Jlyu3a 40D. 6H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
107 6oBapu 27D. 19H. 2024-Jul-19 Arcana Lord -
108 KOIIEYKA 146D. 21H. 2024-Jul-19 Dreadnought -
109 He0pK 18D. 5H. 2024-Jul-19 Doomcryer -
110 4i4ka 14D. 5H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
111 DuoHa 31D. 19H. 2024-Jul-18 Arcana Lord -
112 IIaoJlo 13D. 12H. 2024-Jul-18 Arcana Lord -
113 6ecToJlo4b 60D. 17H. 2024-Jul-19 Hierophant -
114 raJlka 15D. 11H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
115 CuBuJlJla 36D. 17H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
116 boeee 317D. 22H. 2024-Jun-15 Fortune Seeker -
117 raJladpueJlb 12D. 18H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
118 Deedl 41D. 18H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
119 CTeJlo4ka 7D. 19H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
120 DoHPe6a 18D. 2H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
121 XIL7 40D. 2H. 2024-Jul-19 Arcana Lord -
122 y3De4Ka 76D. 3H. 2024-Jul-19 Elemental Master -
123 CauDa 6D. 7H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
124 IIycu 8D. 8H. 2024-Jul-14 Arcana Lord -
125 A6dyJla 24D. 18H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
126 B0P4yH 8D. 11H. 2024-Jul-14 Doomcryer -
127 DeCaD 34D. 9H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
128 6upoH 24D. 12H. 2024-Jul-15 Doomcryer -
129 Chado 17D. 11H. 2024-Jul-15 Arcana Lord -
130 Zulfiya 35D. 4H. 2024-Jul-16 Doomcryer -
131 u6HXaTa6 51D. 16H. 2024-Jul-19 Doombringer -
132 2pa3aKy 17D. 6H. 2024-Jul-15 Dominator -
133 PuoPuTa 38D. 9H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
134 4iguk 12D. 3H. 2024-Jul-15 Hierophant -
135 HageR 50D. 18H. 2024-Jul-19 Doomcryer -
136 A1au3a 5D. 17H. 2024-Jul-17 Hierophant -
137 MicroOrc 54D. 22H. 2024-Jul-17 Fortune Seeker -
138 lATOCl 151D. 16H. 2024-Jul-19 Hierophant -
139 MssMaTuJlbDa 121D. 14H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
140 Kardio 115D. 0H. 2024-Jul-19 Cardinal -
141 Monsaro 89D. 0H. 2024-Jul-19 Hierophant -
142 RedBull2 2D. 13H. 2024-Jun-16 Grand Khavatari -
143 CoJlbBeyr 36D. 21H. 2024-Jul-18 Hierophant +
144 DoHaJlbD 63D. 6H. 2024-Jul-14 Soul hound -
145 G1issade 46D. 11H. 2024-Jul-14 Soul hound -
146 A60 55D. 14H. 2024-Jul-19 Cardinal -
147 A65 33D. 4H. 2024-Jul-19 Cardinal -
148 skladKRAFT 746D. 6H. 2024-Jul-19 Maestro +
149 BD555 4D. 11H. 2024-Jul-19 Spectral Dancer -
150 Br1se 61D. 2H. 2024-Jul-14 Trickster -
151 XIL40 7D. 21H. 2024-Jul-19 Cardinal -
152 A66 37D. 20H. 2024-Jul-19 Cardinal -
153 uroroIIIa 4D. 10H. 2024-Jul-19 Elemental Master -
154 ISidI 229D. 22H. 2024-Jul-18 Sword Muse -
155 lvlaHbKa 32D. 17H. 2024-Jul-14 Adventurer -
156 Tayna 35D. 4H. 2024-Jul-19 Dominator -
157 SBlir 36D. 14H. 2024-Jul-07 Soul hound -
158 rr35 159D. 12H. 2024-Jul-19 Elemental Master -
159 kyk5 60D. 18H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
160 sklad65 96D. 3H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
161 SSSxxGHPxxGCP 558D. 19H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
162 kyk6 155D. 18H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
163 gg222 87D. 7H. 2024-Jul-15 Elemental Master -
164 1eGo1as 34D. 4H. 2024-Jul-14 Moonlight Sentinel -
165 ECTbxxxxxBCE 530D. 11H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
166 sklad64 68D. 5H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker +
167 Ha3ryJl 16D. 18H. 2024-Jul-19 Ghost Sentinel -
168 4izaRe 33D. 6H. 2024-Jul-14 Sagittarius -
169 CoJloxa 49D. 7H. 2024-Jul-14 Dominator -
170 ECTbxxxBCE 541D. 15H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
171 iBacbka 4D. 8H. 2024-Jul-14 Arcana Lord -
172 4y4Xe 12D. 2H. 2024-Jul-16 Spectral Master -
173 DJofRy 11D. 10H. 2024-Jul-14 Ghost Hunter -
174 ShaHeRizaDa 12D. 12H. 2024-Jul-16 Storm Screamer -
175 AHT0Hu0 11D. 2H. 2024-Jul-14 Duelist -
176 NanoGnomx7 99D. 18H. 2024-Jul-02 Fortune Seeker -
177 Chket 217D. 19H. 2024-Jul-18 Doombringer -
178 Pu4apD 48D. 10H. 2024-Jul-14 Dominator -
179 GaMgee 12D. 3H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
180 lBopo6eul 5D. 19H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
181 Jl0JluTA 19D. 19H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
182 lVlaH9l5 36D. 9H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
183 CyccaHHa 3D. 21H. 2024-Jul-19 Evas Templar -
184 Xorrapg 7D. 13H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
185 gnomU3 25D. 14H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
186 Jlykoe 8D. 16H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
187 lVlaH9l6 23D. 3H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
188 obamastylex 253D. 13H. 2024-Jul-02 Spectral Dancer -
189 P0lett 10D. 18H. 2024-Jul-14 Wind Rider -
190 TapJlu 5D. 7H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
191 MuHuCmP 264D. 10H. 2024-Jul-18 Fortune Seeker -
192 xKAKAIIIKAx 232D. 22H. 2024-Jul-19 Titan -
193 6pblcb 194D. 13H. 2024-Jun-15 Fortune Seeker -
194 ruMJlu 6D. 6H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
195 Okabe 52D. 21H. 2024-Jun-15 Doombringer -
196 XaBpoIIIe4ka 8D. 19H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
197 KJluraH 11D. 19H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
198 Avandia 79D. 16H. 2024-Jun-15 Cardinal -
199 OJlE 5D. 12H. 2024-Jul-19 Fortune Seeker -
200 YokoOna 116D. 8H. 2024-Jul-19 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 facil y rapido ertheia class change

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 Pensa
  • 07 SickMind
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 LeoDaVinchi

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα  11