Τίτλος σελίδας: Lineage 2 x7 HighFive ♻ Server L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - KkLlAaNn.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 napoBAPKa 100D. 11H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
2 XH9lIIIAX 159D. 14H. 2024-Feb-21 Titan -
3 lNancyl 88D. 12H. 2024-Feb-21 Spectral Dancer -
4 lSidl 291D. 14H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
5 xH9lIIIKAx 70D. 18H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
6 KOIIEYKA 109D. 9H. 2024-Feb-21 Dreadnought -
7 Okpuk 85D. 1H. 2024-Feb-20 Mystic Muse -
8 Epka 45D. 16H. 2024-Feb-20 Titan -
9 Bluzka 8D. 22H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
10 MrBluz 124D. 7H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
11 4epHoTa 36D. 7H. 2024-Feb-20 Soultaker -
12 lvluO 31D. 15H. 2024-Feb-20 Grand Khavatari -
13 lVloHa 6D. 10H. 2024-Feb-20 Titan -
14 BladyMary 9D. 12H. 2024-Feb-20 Titan -
15 KxaJlDporo 14D. 2H. 2024-Feb-20 Titan -
16 Apb9l 11D. 6H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
17 DoHHaPo3a 53D. 0H. 2024-Feb-20 Evas Saint -
18 lBluzl 38D. 3H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
19 EBreHu9l 21D. 6H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
20 CaHDoP 19D. 18H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
21 WJuK 14D. 5H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
22 CMuTT 14D. 1H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
23 reHdaJlbqp 8D. 21H. 2024-Feb-20 Evas Saint -
24 HukuTTa 14D. 5H. 2024-Feb-20 Grand Khavatari -
25 AeJluTa 46D. 10H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
26 BoJlaHg 11D. 5H. 2024-Feb-20 Evas Saint -
27 EJlu3a6eT 48D. 22H. 2024-Feb-21 Sword Muse -
28 E1MiRa 24D. 15H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
29 6a9lDepka 48D. 21H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
30 Energ1zerR 21D. 12H. 2024-Feb-20 Shillien Saint -
31 KoJloM6uHa 25D. 14H. 2024-Feb-20 Soultaker -
32 4eJleHTaHo 24D. 18H. 2024-Feb-21 Shillien Templar -
33 Mopu 20D. 11H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
34 CaMMeP 23D. 9H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
35 ShaNgRi1a 23D. 1H. 2024-Feb-20 Evas Saint -
36 DaHueJlb 16D. 20H. 2024-Feb-21 Shillien Templar -
37 KaTaJla 13D. 6H. 2024-Feb-19 Shillien Templar -
38 PyX 13D. 16H. 2024-Feb-21 Soultaker -
39 iAPJlEkuH 13D. 0H. 2024-Feb-21 Soultaker -
40 IIuIIeLL 4D. 6H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
41 yncc 5D. 14H. 2024-Feb-20 Titan -
42 1eu1a 6D. 7H. 2024-Feb-21 Shillien Saint -
43 6alllka 12D. 3H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
44 Gy1chatay 5D. 21H. 2024-Feb-20 Soultaker -
45 Skripa4ka 63D. 10H. 2024-Feb-21 Soultaker -
46 Saute 44D. 9H. 2024-Feb-20 Doombringer -
47 0pu0H 8D. 9H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
48 HalfTiger 260D. 11H. 2024-Feb-20 Sword Muse -
49 chuaru 260D. 18H. 2024-Feb-20 Cardinal -
50 Mypeno4ek 129D. 19H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
51 IIoXyXoJlb 8D. 7H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
52 A3a3eJlJlo 14D. 22H. 2024-Feb-20 Shillien Saint -
53 MikroOrc 330D. 1H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
54 BlueHearT 17D. 18H. 2024-Feb-21 Hierophant -
55 AdB0kaT 13D. 18H. 2024-Feb-21 Shillien Templar -
56 HaXyXoJlb 6D. 6H. 2024-Feb-21 Shillien Templar -
57 JlaePT 37D. 18H. 2024-Feb-20 Hierophant -
58 CeMM 7D. 18H. 2024-Feb-20 Evas Saint -
59 xZAZAx 82D. 5H. 2024-Feb-20 Titan -
60 lvlepu 4D. 15H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
61 FeHu4ka 7D. 14H. 2024-Feb-20 Soultaker -
62 boeee 316D. 14H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
63 Bblxyxo1b 6D. 5H. 2024-Feb-20 Hierophant -
64 Dalyda 118D. 9H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
65 Lakk1 6D. 8H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
66 PT14ka 7D. 5H. 2024-Feb-20 Hierophant -
67 DyPuMaP 24D. 9H. 2024-Feb-20 Soultaker -
68 MpMp 36D. 13H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
69 6ecToJlo4b 59D. 15H. 2024-Feb-20 Hierophant -
70 MpMppp 123D. 7H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
71 ΗμέραHepuc 33D. 22H. 2024-Feb-20 Titan -
72 IIaHHo4ka 7D. 20H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
73 K1ki 3D. 13H. 2024-Feb-21 Spectral Dancer -
74 y3De4Ka 71D. 16H. 2024-Feb-20 Elemental Master -
75 SuzyWong 36D. 12H. 2024-Feb-20 Hierophant -
76 Cepce9l 12D. 18H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
77 Pear1 7D. 6H. 2024-Feb-21 Soultaker -
78 MapuoT 6D. 4H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
79 MaM3e1b 5D. 11H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
80 EllaRiya 16D. 7H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
81 DuMuyPr 56D. 12H. 2024-Feb-21 Shillien Templar -
82 FuR1ya 12D. 9H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
83 GGQQ2 134D. 15H. 2024-Feb-20 Soultaker -
84 MaJloBuTa 8D. 20H. 2024-Feb-20 Soultaker -
85 Mer3oTa 91D. 9H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
86 4i4ka 7D. 9H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
87 DuoHa 30D. 21H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
88 IIaoJlo 11D. 1H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
89 Jlyu3a 37D. 16H. 2024-Feb-21 Spectral Dancer -
90 u6HXaTa6 50D. 2H. 2024-Feb-20 Doombringer -
91 cyc1uk 7D. 22H. 2024-Feb-21 Soultaker -
92 KuNzO 12D. 4H. 2024-Feb-21 Hierophant -
93 DoHPe6a 15D. 4H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
94 raJlka 15D. 1H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
95 CuBuJlJla 33D. 0H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
96 Deedl 39D. 5H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
97 CTeJlo4ka 7D. 13H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
98 raJladpueJlb 9D. 17H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
99 KynoJl 153D. 16H. 2024-Feb-20 Soultaker -
100 IIycu 7D. 6H. 2024-Feb-20 Arcana Lord -
101 HageR 37D. 4H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
102 XIL7 37D. 2H. 2024-Feb-21 Arcana Lord -
103 MACTEPkey 138D. 4H. 2024-Feb-20 Adventurer -
104 MicroOrc 9D. 17H. 2024-Feb-15 Fortune Seeker -
105 Dporo 25D. 15H. 2024-Feb-21 Titan -
106 Naina 281D. 13H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
107 2pa3aKy 11D. 9H. 2024-Feb-20 Dominator -
108 r0ee 196D. 3H. 2024-Feb-21 Evas Saint -
109 B0P4yH 7D. 7H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
110 Chado 16D. 5H. 2024-Feb-21 Arcana Lord -
111 Fuk0 13D. 10H. 2024-Feb-20 Soultaker -
112 A1au3a 4D. 18H. 2024-Feb-21 Hierophant -
113 Zulfiya 30D. 1H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
114 A6dyJla 21D. 0H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
115 lATOCl 151D. 6H. 2024-Feb-20 Hierophant -
116 PuoPuTa 36D. 6H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
117 6upoH 17D. 8H. 2024-Feb-21 Doomcryer -
118 DeCaD 33D. 11H. 2024-Feb-20 Doomcryer -
119 K1auDia 60D. 23H. 2024-Feb-21 Spectral Dancer -
120 MssMaTuJlbDa 118D. 15H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
121 Kardio 67D. 8H. 2024-Feb-20 Cardinal -
122 Monsaro 86D. 18H. 2024-Feb-20 Hierophant -
123 CoJlbBeyr 33D. 17H. 2024-Feb-20 Hierophant -
124 DoHaJlbD 60D. 13H. 2024-Feb-20 Soul hound -
125 G1issade 44D. 21H. 2024-Feb-20 Soul hound -
126 Pla41Do 75D. 21H. 2024-Feb-21 Sword Muse -
127 ynccc 3D. 11H. 2024-Feb-21 Grand Khavatari -
128 skladKRAFT 671D. 23H. 2024-Feb-20 Maestro -
129 Br1se 60D. 11H. 2024-Feb-20 Trickster -
130 62Rus 243D. 5H. 2024-Feb-20 Soultaker -
131 uroroIIIa 4D. 2H. 2024-Feb-20 Elemental Master -
132 lvlaHbKa 32D. 2H. 2024-Feb-20 Adventurer -
133 SBlir 35D. 22H. 2024-Jan-27 Soul hound -
134 Tayna 34D. 8H. 2024-Feb-20 Dominator -
135 tankU4 169D. 9H. 2024-Feb-20 Shillien Templar -
136 rr35 87D. 14H. 2024-Feb-21 Elemental Summoner +
137 JluaHHa 1D. 16H. 2024-Feb-20 Paladin -
138 gg222 86D. 17H. 2024-Feb-20 Elemental Master -
139 1eGo1as 33D. 13H. 2024-Feb-20 Moonlight Sentinel -
140 kyk5 59D. 13H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
141 ECTbxxxxxBCE 483D. 16H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
142 sklad65 94D. 13H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
143 kyk6 149D. 21H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
144 SSSxxGHPxxGCP 514D. 17H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
145 Ha3ryJl 10D. 6H. 2024-Feb-20 Ghost Sentinel -
146 4izaRe 30D. 18H. 2024-Feb-20 Sagittarius -
147 CoJloxa 48D. 7H. 2024-Feb-20 Dominator -
148 SKLADxNxDx 24D. 5H. 2024-Feb-21 Fortune Seeker -
149 A65 25D. 3H. 2024-Feb-20 Cardinal -
150 ECTbxxxBCE 495D. 2H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
151 4y4Xe 7D. 11H. 2024-Feb-21 Spectral Master +
152 iBacbka 3D. 6H. 2024-Feb-21 Arcana Lord -
153 DJofRy 8D. 16H. 2024-Feb-20 Ghost Hunter -
154 ShaHeRizaDa 9D. 6H. 2024-Feb-20 Storm Screamer -
155 NanoGnomx7 99D. 9H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
156 XIL40 3D. 14H. 2024-Feb-20 Cardinal -
157 TANK66 37D. 17H. 2024-Feb-21 Hell Knight -
158 Chket 216D. 1H. 2024-Feb-20 Doombringer -
159 A66 34D. 15H. 2024-Feb-20 Cardinal -
160 Pu4apD 47D. 1H. 2024-Feb-20 Dominator -
161 GaMgee 4D. 12H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
162 lBopo6eul 4D. 12H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
163 Jl0JluTA 16D. 3H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
164 lVlaH9l5 4D. 19H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
165 Katt6 16D. 9H. 2024-Feb-20 Cardinal -
166 Xorrapg 3D. 2H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
167 gnomU3 21D. 7H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
168 Jlykoe 6D. 4H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
169 lVlaH9l6 7D. 1H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
170 obamastylex 252D. 19H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
171 P0lett 8D. 19H. 2024-Feb-21 Wind Rider -
172 TapJlu 3D. 11H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
173 xKAKAIIIKAx 229D. 13H. 2024-Feb-20 Titan -
174 Pivos 47D. 10H. 2024-Feb-20 Adventurer -
175 6pblcb 193D. 11H. 2024-Feb-21 Fortune Seeker -
176 ruMJlu 3D. 15H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
177 Okabe 52D. 12H. 2024-Feb-21 Doombringer -
178 XaBpoIIIe4ka 3D. 11H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
179 AHT0Hu0 8D. 12H. 2024-Feb-21 Duelist -
180 9lHuC 2D. 2H. 2024-Feb-20 Phoenix Knight -
181 KJluraH 4D. 13H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
182 4u44o1uHa 4D. 2H. 2024-Feb-20 Spectral Dancer -
183 OJlE 4D. 3H. 2024-Feb-20 Fortune Seeker -
184 YokoOna 113D. 17H. 2024-Feb-20 Grand Khavatari -
185 raBpoIII 17D. 23H. 2024-Feb-21 Bladedancer +
186 He0pK 17D. 5H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
187 A60 40D. 3H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
188 6oBapu 24D. 20H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
189 x6ereMoTx 22D. 16H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
190 INancyI 226D. 12H. 2024-Feb-21 Warlock -
191 ISidI 228D. 16H. 2024-Feb-21 Warlord -
192 Avandia 79D. 6H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
193 GQQQ1 152D. 7H. 2024-Feb-21 Shillien Knight -
194 MuHuCmP 262D. 4H. 2024-Feb-21 Treasure Hunter -
195 Neoppa 379D. 19H. 2024-Feb-21 Warlord -
196 sklad64 67D. 17H. 2024-Feb-20 Treasure Hunter -
197 CyccaHHa 2D. 20H. 2024-Feb-20 Treasure Hunter -
198 KrezyLedy 20D. 3H. 2024-Feb-21 Bladedancer -
199 4iguk 11D. 13H. 2024-Feb-20 Bladedancer -
200 DoHryaH 17D. 12H. 2024-Feb-20 Swordsinger -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 facil y rapido ertheia class change

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 SickMind
  • 07 Pensa
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 Pobirushka

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα