Säitentitel: Lineage 2 3rd class skills HighFive ⚜ L2 Server Federation x15 Luxembourgish Classic PTS

Kont: Gaascht Login als Benotzer
Clan & ndash; xaxol.
Numm Benotzt Zäit Leschten Login Klass  
1 GreenJoke 218D. 7H. 2024-Jun-09 Doomcryer -
2 seasoned 73D. 6H. 2023-Sep-28 Doombringer -
3 ImpudentCat 9D. 6H. 2024-Jun-09 Warlock -
4 xIcerinKx 47D. 12H. 2023-Sep-28 Storm Screamer -
5 xSKYSCRAPERx 35D. 1H. 2023-Sep-28 Maestro -
6 Ylok 160D. 22H. 2023-Sep-28 Doomcryer -
7 MoMyC 13D. 13H. 2024-Jun-09 Shillien Templar -
8 valensus 69D. 19H. 2023-Sep-28 Titan -
9 ministrella 9D. 10H. 2023-Sep-28 Shillien Saint -
10 xxxVOODOOxxx 54D. 6H. 2023-Sep-28 Doomcryer -
11 labeled 18D. 8H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
12 BankVault 5D. 19H. 2021-Apr-03 Maestro -
13 KALLIOJIKA 3D. 18H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
14 vidok52 1D. 13H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
15 xAHXYPx 1D. 5H. 2023-Sep-28 Hierophant -
16 xMEIZIKINx 6D. 23H. 2023-Sep-28 Archmage -
17 lance 5D. 14H. 2023-Sep-28 Dreadnought -
18 tickler 14D. 18H. 2023-Sep-28 Dominator -
19 seasoned2 105D. 8H. 2023-Sep-28 Hierophant -
20 swart 109D. 8H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
21 serj1701 5D. 23H. 2023-Sep-28 Elemental Master -
22 xxxkatalinaxxx 24D. 23H. 2023-Sep-28 Grand Khavatari -
23 CykaMerepa 2D. 14H. 2021-Jun-06 Dominator -
24 xBETEPEHAPx 4D. 3H. 2023-Sep-28 Elemental Master -
25 CykaMpa3b 3D. 2H. 2021-Nov-21 Dominator -
26 xxxxBEDbMAKxxxx 9D. 19H. 2023-Sep-28 Doomcryer -
27 xMANOLOx5 33D. 7H. 2023-Sep-28 Evas Saint -
28 kroxmall 105D. 8H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
29 Alixandrija 21D. 0H. 2020-Oct-15 Dreadnought -
30 vidok2 0D. 20H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
31 xxxKETPUHxxx 11D. 16H. 2023-Sep-28 Hierophant -
32 ADPEHAJIIH 11D. 22H. 2023-Sep-28 Hierophant -
33 7riBABYIIIKA 0D. 16H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
34 Torfissar 3D. 19H. 2023-Sep-28 Ghost Sentinel -
35 xBUDOKx 10D. 4H. 2023-Sep-28 Hierophant -
36 KOPOHEP 0D. 23H. 2023-Sep-28 Titan -
37 obitelelkardii 1D. 18H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
38 7riJABA 0D. 19H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
39 vidok42 0D. 19H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
40 HLlCKSTER 654D. 10H. 2023-Sep-28 Maestro -
41 GARGYLIY 13D. 22H. 2023-Sep-28 Archmage -
42 rlpoTe3ucT 2D. 18H. 2023-Sep-28 Shillien Templar -
43 HekprioBcTaHceB 0D. 13H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
44 raJIbBaHuka 4D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
45 rlJIECEHb 5D. 1H. 2023-Sep-28 Doomcryer -
46 vidok24 1D. 7H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
47 UJIAU 18D. 1H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
48 xMANOLOx 11D. 9H. 2023-Sep-28 Evas Saint -
49 rlarla 2D. 7H. 2023-Sep-28 Cardinal -
50 vidok11 0D. 12H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
51 7riABORIGEN 1D. 3H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
52 ripumapa 0D. 23H. 2023-Sep-28 Soul hound -
53 7riJacob 0D. 18H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
54 XaTuMaH 3D. 9H. 2023-Sep-28 Duelist -
55 7riKEUH 0D. 15H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
56 7riMonaBezmolviy 0D. 23H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
57 nekrichio 5D. 0H. 2023-Sep-28 Soultaker -
58 vidok25 1D. 2H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
59 vidok9 1D. 4H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
60 HekpAriocToJIoB 0D. 15H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
61 HekpMoJIuTBeHbIu 0D. 13H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
62 x3APATYCTPAx 18D. 3H. 2023-Sep-28 Doomcryer -
63 serj16 0D. 20H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
64 CTUrMATA 2D. 23H. 2023-Sep-28 Sword Muse -
65 serj2309 0D. 23H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
66 7riKamen2 0D. 17H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
67 HekpCBRTbIx 1D. 7H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
68 7riDOLINAcvytix2 0D. 17H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
69 vidok6 0D. 15H. 2023-Sep-28 Duelist -
70 MAPYB 1D. 2H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
71 vidok41 1D. 19H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
72 IIaTaJIoroaHaTom 3D. 7H. 2023-Sep-28 Hell Knight -
73 AIIImoT 8D. 7H. 2023-Sep-28 Maestro -
74 vidok35 0D. 23H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
75 vidik5 0D. 17H. 2023-Sep-28 Duelist -
76 vidok7 0D. 14H. 2023-Sep-28 Duelist -
77 vidok1 1D. 1H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
78 vidok39 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
79 vidok43 0D. 18H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
80 Sinac 1D. 0H. 2023-Sep-28 Maestro -
81 SIIImoTKamHu 12D. 2H. 2023-Sep-28 Maestro -
82 vidok46 0D. 17H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
83 vidok40 1D. 1H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
84 vidok47 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
85 vidok36 1D. 9H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
86 KAToTJIyheHux 1D. 14H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
87 vidok44 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
88 xxxSTONExxx 3D. 0H. 2023-Sep-28 Maestro -
89 vidok34 1D. 1H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
90 serj1700 1D. 2H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
91 vidok49 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
92 DIIImoTkHuru 3D. 19H. 2023-Sep-28 Maestro -
93 HekpriuJIurpuMoB 0D. 13H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
94 vidok33 2D. 4H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
95 DUHAMIT 6D. 6H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
96 serj8000 1D. 13H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
97 serj8787 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
98 vidok37 1D. 21H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
99 vidok48 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
100 vidok45 1D. 2H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
101 HekpriocJIyLLIHu 0D. 15H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
102 serj6000 1D. 6H. 2023-Sep-28 Elemental Master -
103 vidok23 1D. 10H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
104 serj2001 1D. 4H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
105 Ma3eriA 0D. 21H. 2023-Sep-28 Duelist -
106 CBIIImoT 12D. 5H. 2023-Sep-28 Maestro -
107 KaTTeMripopo4ecT 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
108 KAToTcTyriHukoB 0D. 23H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
109 xPRIZRAKx 3D. 6H. 2023-Sep-28 Ghost Hunter -
110 7riKamen3 0D. 19H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
111 7riDOLINAsvytix1 0D. 14H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
112 serj2000 1D. 0H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
113 xKAJIUCTAx 1D. 18H. 2023-Sep-28 Titan -
114 vidok50 0D. 19H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
115 BEJIUroP 1D. 3H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
116 serj1900 1D. 6H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
117 KAJIUMA 2D. 19H. 2023-Sep-28 Phoenix Knight -
118 vidok38 0D. 18H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
119 KATePeTukoB 1D. 9H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
120 HekpZepTBeHbIu 0D. 14H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
121 7riKamen1 0D. 23H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
122 serj15 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
123 serj7878 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
124 xxxKAPUKUxxx 0D. 22H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
125 vidok51 1D. 2H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
126 xHLlCKSTERx 577D. 23H. 2023-Sep-28 Maestro -
127 vidok12 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
128 serj0190 1D. 5H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
129 serj0990 1D. 3H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
130 LLIrioJIHoMo4uU 0D. 23H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
131 vidok17 0D. 15H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
132 drunkenko 3D. 21H. 2023-Sep-28 Maestro -
133 vidok29 2D. 1H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
134 HekpMy4eHukoB 1D. 0H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
135 KATBeDbM 0D. 22H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
136 vidok8 0D. 20H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
137 YPAH 2D. 18H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
138 KaT3aripeTriyTu 1D. 0H. 2023-Sep-28 Spectral Master -
139 vidok32 0D. 16H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
140 vidok31 0D. 15H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
141 7riAkademXARDINA 0D. 17H. 2023-Sep-28 Arcana Lord -
142 tvinok5 2D. 19H. 2022-Oct-17 Archmage -
143 vidok30 0D. 16H. 2023-Sep-28 Spectral Dancer -
144 Renamedq2201885 5D. 3H. 2023-Sep-28 Fortune Seeker -
145 Olvver 213D. 9H. 2022-Sep-04 Titan -
146 me3ekuH 1D. 17H. 2023-Sep-28 Storm Screamer -
147 FinalBullet 6D. 16H. 2020-Nov-29 Trickster -
148 FockeWulf 3D. 3H. 2020-Aug-22 Soul breaker -
149 GreenJokeII 2D. 5H. 2024-Feb-01 Doomcryer -
150 PLYTONIY 20D. 17H. 2023-Sep-28 Titan -
151 777dd777 4D. 11H. 2024-Jan-28 Titan -
152 WYYW 7D. 14H. 2021-Dec-24 Titan -
153 Pe3yH 2D. 21H. 2023-Sep-29 Ghost Hunter -
154 bybyin 16D. 19H. 2023-Sep-28 Titan -
155 EvilCinderella 7D. 11H. 2017-Dec-17 Grand Khavatari -
156 Wiment 8D. 19H. 2023-Sep-28 Titan -
157 MerepaAga 10D. 20H. 2024-Jun-09 Judicator -
158 bronelobys 19D. 6H. 2023-Sep-28 Dreadnought -
159 green6itch 3D. 20H. 2023-Sep-28 Titan -
160 Renamedp101702 1D. 14H. 2019-Nov-10 Fortune Seeker -
161 BAPABA 5D. 13H. 2021-Feb-14 Grand Khavatari -
162 Kpaxa6op 0D. 16H. 2020-Oct-24 Duelist -
163 tvinok1 2D. 17H. 2022-Sep-27 Shillien Knight -
164 tvinok3 1D. 11H. 2022-Sep-30 Warsmith -
165 EpikDance 9D. 11H. 2021-Dec-24 Spectral Dancer -
166 TPEqpA 0D. 23H. 2020-Jul-16 Doomcryer -
167 xxxAypaxxx 5D. 22H. 2024-Feb-01 Dreadnought -
168 tvinok2 4D. 7H. 2022-Sep-27 Berserker -
169 EBEPECT 0D. 9H. 2023-Sep-28 Bounty Hunter -
170 kutus23 0D. 2H. 2023-Sep-28 Warlock -
171 2Cyka 0D. 0H. 2020-Jun-07 Mage -
172 zzzcKOT3zzz 0D. 2H. 2020-Dec-20 Mage -
173 Renamedx1509272 0D. 3H. 2020-Aug-26 Rogue -
174 TpaxXaMoH 0D. 0H. 2017-Nov-18 Orc Raider -
175 3EBCA 0D. 9H. 2020-May-29 Elven Fighter -
176 3apy6a4ka 4D. 11H. 2020-Dec-20 Warder -
177 ManyaDance 4D. 11H. 2021-Jun-06 Palus Knight -
178 CykaXoHga 0D. 10H. 2020-May-29 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Xaxol Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 6 slot brooch Lineage 2 scryde

Spiller:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 Pensa
  • 07 SickMind
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 LeoDaVinchi

Ssq:
Sonnenopgang   100%
Sonnenënnergang   0%
Dag